Upravljanje projektima

Upravljanje projektom podrazumeva razvoj projektnog plana, koji uključuje definisanje ciljeva i prioriteta projekta, definišući zadatke i načine kojima će se proizvesti rešenja, potrebne resurse, potreban budžet, rokove koje treba ispoštovati, implementaciju, podršku i održavanje.

Electron Business Solutions Team, poseduje potrebna iskustva u upravljanju i nadzoru takvih projeka od malih do velikih. Možemo Vam pomoći u:

  • Studijama izvodljivosti
  • Planiranju projekta
  • Upravljanju projektnim ciklusom
  • Implementaciji i evaulaciji
  • Uverenju o kvalitetu (QA)
  • Podršci i održavanju